Wednesday, December 04, 2013

DOA PERPISAHAN KAPUSDIKLAT

Bismillah, hamdalah, shalawat.
Allahummaj’al jam’ana hadza jam’an marhuma, wa tafarruqana mim ba’dihi tafarruqan ma’shuma.
Ya  Allah,  jadikanlah pertemuan  kami  ini  sebagai pertemuan yang Engkau rahmati,  dan  perpisahan  kami   setelah  ini , perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara.
Rabbana adkhilna mudkhala shidqin wa akhrijna mukhraja shidqin waj’al lana mil ladunka sulthanan nashira.
Ya Allah, masukkanlah kami dengan cara masuk yang baik dan benar, keluarkanlah kami dengan cara keluar yang baik dan benar, serta jadikanlah jabatan/kekuasaan yang Engkau berikan kelak bisa menolong kami di kemudian hari.
Ya Allah, saat ini kami berkumpul, dalam rangka pelepasan Bapak Kapusdiklat kami tercinta, orang tua kami, sekaligus guru kami, Bapak Duta Besar Hazairin Pohan. Kami mohon, kiranya acara ini berada dalam ridha-Mu.
Ya Allah, dengan tiada terasa, masa bakti Bapak Duta Besar Hazairin Pohan sebagai Kepala Pusdiklat Kemlu, secara resmi mendekati ujungnya. Kami sangat mencintai beliau. Kami sangat bangga dengan beliau. Kami sangat banyak mendapat bimbingan dan arahan dari beliau. Kami akan sangat kehilangan dengan berakhirnya masa tugas beliau di sini.
Oleh karena itu, ya Allah, jadikanlah acara pelepasan ini sebagai pelepasan secara formal semata. Jadikanlah acara perpisahan ini sebagai perpisahan dalam makna organisatoris belaka. Hati kami telah begitu menyatu dengan hati beliau.
Ya Allah, janganlah cerai-beraikan hati kami, hanya karena berakhirnya masa bakti beliau. Kami mohon, ya Allah, peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau, langgengkanlah kehangatan dan keakraban di antara kami dengan beliau, serta jadikanlah hubungan selanjutnya, antara kami semua dengan beliau, sebagaimana hubungan kami saat ini yang penuh dengan kedamaian dan kemesraan.
Kami mohon, ya Allah, limpahkanlah kepada beliau, umur yang panjang, kesehatan yang prima, kehidupan yang berkah, serta ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah kepada kami semua, taufik dan hidayah-Mu, sehingga kami semua mendapatkan kebahagian di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban nar. Wa adkhilna ma’al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Shalawat. Salam.

Caraka Loka, 29 November 2013