Thursday, December 08, 2016

Istri-Istri Rasulullah

1. Wanita pertama yang dinikahi Rasulullah saw. adalah Khadijah. Beliau tidak menikah sampai Khadijah wafat.
2. Kemudian beliau menikahi Saudah binti Zam’ah. 
- Az-Zuhri meriwayatkan bahwa beliau menikahi Saudah sebelum menikahi Aisyah, yaitu saat beliau masih di Mekkah. Beliau juga hidup bersama Saudah di Mekkah. 
- Perawi yang lain meriwayatkan bahwa beliau menikahi Aisyah lebih dahulu baru kemudian menikahi Saudah, tetapi  disebut menikahi Aisyah lebih dahulu karena Aisyah masih kecil.
3. Beliau menikahi Aisyah binti Abu Bakar di Mekkah dan hidup bersamanya di Madinah pada tahun ke-2 H.
4. Beliau menikahi Hafshah binti Umar bin al-Khaththab pada bulan Sya’ban tahun ke-3 H.
5. Beliau menikahi Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyyah Ummul Masakin (ibu orang-orang miskin) pada tahun ke-3 H. Zainab hidup bersama Rasulullah saw. selama dua atau tiga bulan. Di antara istri-istri Rasulullah, Zainab wafat setelah Khadijah.
6. Beliau menikahi Ummu Salamah binti Abu Umayyah pada bulan Sya’ban tahun ke-4 H.
7. Beliau menikahi Zainab binti Jahsy al-Asadiyyah pada tahun ke-5 H., dan sebagian riwayat menyebut tahun lain.
8. Beliau menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan pada tahun ke-6 H., lalu hidup bersamanya pada tahun ke-7 H.
9. Beliau menikahi Juwairiyah binti Harits pada tahun ke-6 H., sementara sebagian riwayat menyebutkannya pada tahun ke-5 H.
10. Beliau menikahi Maimunah binti Harits al-Hilaliyyah pada tahun ke-7 H.
11. Beliau menikahi Shafiyyah binti Huyai pada tahun ke-7 H.

Kesebelas istri Rasulullah tersebut tidak ada perbedaan ulama tentangnya. Beliau kemudian meninggal saat bersama 9 di antaranya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan-perempuan yang dinikahi Rasulullah tetapi beliau tidak sampai mengintiminya, atau sudah dilamar tetapi beliau belum menikahinya melalui akad, atau perempuan yang meminta perlindungan kepada beliau tetapi beliau kemudian memisahkan diri darinya. Nama-nama perempuan ini di antaranya:
a. Al-‘Aliyah binti Zhabyan;
b. Asma’ binti Nu’man bin Jaun, ada yang menyebut namanya Umaimah;
c. Fathimah binti Dhahhak;
d. Al-Ghiffariyyah;
e. Ummu Syarik;
f. Asma’binti Shult as-Salamiyyah;
g. Laila binti Khuthaim al-Anshariyyah.

Adapun selir-selir Rasulullah di antaranya:
a. Mariyah al-Qibthiyyah; ibunda dari Ibrahim, satu-satunya anak Rasulullah yang tidak dilahirkan Khadijah;
b. Raihanah binti ‘Amr al-Qarzhiyyah.

#maulidnabi
#bulanmaulid
#اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سيدنا مُحَمَّد يَارَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّم

Sumber: Asadul Ghabah karya Ibnu Atsir

No comments: